Motoryzacja

Ciężarówka zatrzymana we Włoszech

Północne Włochy to jeden z najczęściej wykorzystywanych przez polskie firmy transportowe szlaków przewozowych w Europie. Niestety w aktualnych warunkach prawnych przewóz w tym obszarze jest szczególnie narażony na zatrzymanie pojazdy transportowego.

Zatrzymanie pojazdu – kiedy jest możliwe?

Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech to sytuacja, którą uwzględniać musi każda firma transportowa. Aktualnie zgodnie z włoskim prawodawstwem zatrzymanie pojazdu ciężarowego może być rezultatem bezpośredniej lub pośredniej sankcji nałożonej przez policję.

W przypadku sankcji bezpośredniej mamy do czynienia z sytuacją, w której zatrzymanie ciężarówki wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Z kolei z funkcją pośrednią mamy do czynienia wtedy, gdy policja nie może wyegzekwować od kierowcy nałożonej kary.

Sankcje bezpośrednie

We włoskim systemie prawnym istnieje szereg przepisów, w których złamanie i wiąże się z bezpośrednio sankcją w postaci zatrzymania pojazdu transportowego. Przykładem może być transport towaru na terenie Włoch bez koniecznego międzynarodowego zezwolenia lub w przypadku jego nadużycia. Jakie są inne sytuacje?

Przykładem może być brak listu przewozowego CMR. W takim przypadku włoska policja może zatrzymać pojazd na okres nawet trzech miesięcy. Do innych sytuacji, których konsekwencją jest zatrzymanie ciężarówek we Włoszech, zaliczyć można brak zezwolenia na przewóz wyjątkowych ładunków, czy też momencie jazdy pod prąd.

Sankcje pośrednie

Jak sama nazwa wskazuje sankcje pośrednie wiążą się z sytuacjami, w których włoska policja nie ma możliwości wyegzekwowania nałożonej kary na kierowcę. Przede wszystkim dotyczy to tak prozaicznych momentów, jak brak środków pieniężnych na uiszczenie mandatu.

Również w takiej sytuacji konieczne będzie odstawienie samochodu na miejsce przymusowego postoju, to bezpośrednio wiązać się będzie z wysokimi kosztami. W skrajnych przypadkach policja może nakazać holowanie ciężarówki mimo jej sprawności co jest kolejnym kosztem.

Zatrzymanie pojazdu – Jak obniżyć koszt postoju

Pamiętajmy, że co do zasady policja nie ma możliwości zatrzymania przewożonego towaru. W takiej sytuacji konieczne jest jego ręczne przełożenie do innego pojazdu lub, jeżeli nie jest to możliwe złożenie odpowiedniego wniosku do policji o eskortę ciężarówki do miejsca przeładunku. Wniosek rozpatrywany jest do tygodnia.

Ponadto zatrzymanie ciężarówki we włoszech nie musi wiązać się z dużym kosztem za postój. Istnieje możliwość złożenia wniosku do policji o wyznaczenie tańszego miejsca postoju, aniżeli początkowo wskazane miejsca oraz możliwość zaparkowania pojazdu między innymi na parkingu zaprzyjaźnionej firmy transportowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *