biznes

Do czego przydają się uprawnienia G2?

Pracując w szeroko rozumianej branży energetycznej często musimy legitymować się odpowiednimi uprawnieniami. Nie chodzi tu już nawet o wymagania pracodawców, ale o wymogi prawne. Wyjaśniamy, dlaczego warto posiadać uprawnienia energetyczne G2.

Czym są uprawnienia energetyczne?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii część prac związanych min. z konserwacją i remontami instalacji cieplnych, elektrycznych czy gazowych wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Musi je posiadać przynajmniej osoba nadzorująca przebieg takich prac.

Na rynku energetycznym potrzeba pracowników posiadających przede wszystkim odpowiednią wiedzę i doświadczenia. Jednak posiadanie takich państwowych uprawnień z całą pewnością polepsza naszą sytuację na rynku pracy. Zaświadczenia o kwalifikacji wydawane są w trzech kategoriach:
– G1 – uprawnienia elektryczne;
– G2- uprawnienia cielne;
– G3- uprawnienia gazowe.

Jaki zakres mają uprawnienia cieplne?

Zasadniczo o szczegółowym zakresie uprawnień G2 decyduje rodzaj wydanego zaświadczenia. O szczegółowe parametry wnioskuje się zawsze przed egzaminem. Można wnioskować o uprawnienia G2 z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu lub czynności kontrolno–pomiarowych. Co ważne cena zaświadczenia egzaminu jest dokładnie taka sama, niezależnie od tego ile rodzajów czynności wskażemy we wniosku.

Wiadomo już, że na wniosku warto zaznaczyć wszystkie rodzaje czynności. Trzeba jednak jeszcze podjąć decyzję, czy uprawnienia mają dotyczyć tylko eksplantacji urządzeń i instalacji ciepłowniczych, czy również nadzoru w trakcie takich prac. Uprawnienia energetyczne G2 do eksploatacji pozwalają jedynie wykonywać dane czynności samodzielnie. Natomiast jeżeli jako pracodawca lub kierownik chcielibyśmy jedynie organizować i kontrolować pracę innych konieczne są uprawnienia g2 również do nadzoru.

Gdzie i jak można zdobyć uprawnienia cieplne?

Do wydawania zaświadczeń o uprawnieniach G1, G2 i G3. uprawnione są różne stowarzyszenia, z których najbardziej znane jest SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich. SEP ma długą tradycję zarówno szkoleniową jak i egzaminacyjną, dlatego wydawane przez nich uprawnienia są cenione przez pracodawców.

O uprawnienia energetyczne G2 może ubiegać się każdy, wystarczy być pełnoletnim i mieć co najmniej wykształcenie podstawowe. Jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymujemy uprawnienia na całe 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *