biznes

Szkolenia BHP dla kadry biurowo – administracyjnej

Szkolenia BHP informują o higienie i bezpieczeństwie pracy. Przeprowadzane są okresowo, a ich częstotliwość zależna jest od stanowiska, które zajmuje dany pracownik. Pracownicy administracyjno biurowi przechodzą takie szkolenie przed rozpoczęciem swojej pracy, a potem w jej trakcie. Jednak w tym przypadku szkolenia BHP nie odbywają się tak często, jak ma to miejsce w przypadku pracowników pracujących na produkcji.

Jak często może odbywać się szkolenie BHP dla pracowników biurowych?

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat. W grupie tych pracowników znajdują się także osoby, które obsługują monitory komputerów, pracownicy szkół, jednostek oświatowych i badawczych. Jednym słowem wszystkie te osoby, które w trakcie swojej pracy narażają się na czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pierwsze szkolenie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych powinno odbyć się w okresie pierwszych 12 miesięcy od podjęcia pracy przez dane osoby. Każde takie szkolenie ważne jest przez 6 lat.

Co daje szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych?

Każde szkolenie BHP ma na celu przybliżenie swoim uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przed różnego rodzaju zagrożeniami, które powstają w trakcie pracy. Dodatkowo przeszkolone osoby potrafią już kształtować warunki swojej pracy w zgodzie z przepisami ogólnymi BHP. Szkolenie BHP dla pracowników biurowych uczy ich jak bezpiecznie pracować w biurze i jak z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa używać wszystkich biurowych sprzętów. Dodatkowo każde szkolenie BHP daje wiedzę jak trzeba postępować w razie wypadku oraz we wszystkich sytuacjach awaryjnych powstałych w miejscu pracy. Pracownicy biurowi po szkoleniu potrafią też ocenić zagrożenia wynikające ze swojej pracy i wiedzą jak im zapobiegać.

Jakie są szkolenia?

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych zawsze leży w gestii pracodawcy. To on je opłaca oraz organizuje przyjazd szkoleniowca do zakładu pracy lub wysyła swoich pracowników na szkolenia tam, gdzie są one aktualnie organizowane. Najczęstszą formą jest przyjazd szkoleniowca do zakładu pracy i na miejscu przeprowadzane są szkolenia BHP dla pracowników biurowych i dla innych pracowników. Coraz częściej są oferowane szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno biurowych, w formie on line. Ta forma stała się bardzo popularna w dobie pandemii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *