Przemysł

Uprawnienia G2 – na co pozwalają?

Uwaga! Aby móc obsługiwać różne skomplikowane urządzenia, trzeba mieć do tego specjalne uprawnienia. Jak je zdobyć? Oczywiście, uczęszczając na odpowiednie szkolenie kończące się zdanym egzaminem. Dotyczy to również przemysłu energetyki, gdzie w ten sposób przyznane zostaną uprawnienia g2. Dopiero dzięki nim, każdy bez problemu poradzi sobie z bardziej wymagającą pracą.

Uprawnienia energetyczne g2

Uprawnienia sep g2 są niezbędne w wielu elektrowniach i elektrociepłowniach ze względu na typy urządzeń, które się tam znajdują. Wśród nich są instalacje i sieci wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło. A więc mowa m.in. o osiągających moc powyżej 50 kW piecach przemysłowych, kotłach parowych i wodnych na paliwa stałe, gazowe i płynne; a także o turbinach parowych, urządzeniach odbiorczych gorącej wody, pompach, ssawach, dmuchawach i wentylatorach. Uprawnienia sep g2 uzyskuje się w dwóch zakresach: eksploatacji „E” lub dozoru „D” (skrót SEP to Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a g2 to kategoria).

Kto dokładnie jest adresatem kursu?

Każdy, kto ukończy szkolenie i zda egzamin z wynikiem pozytywnym, będzie potrafił nie tylko obsługiwać wyżej wymienione urządzenia, ale także je konserwować, remontować, montować oraz dokonywać pomiarów kontrolnych. Są tu jednak pewne ustalone warunki. Mogą to być jedynie osoby pełnoletnie (wykształcenie kierunkowe nie jest wymagane), które są z zawodu m.in. palaczami kotłów. Trzeba wiedzieć, że niestety uprawnienia sep g2, przydadzą się tylko przez 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić i powtórnie otrzymać świadectwo kwalifikacyjne.

Jaki zakres obejmuje szkolenie?

Szkolenia energetyczne, po których dostanie się uprawnienia g2, obejmują materiały z zakresu szczegółowej budowy i eksploatacji urządzeń, które wytwarzają, przesyłają, a następnie zużywają ciepło. Nauczyć się można również obsługi instalacji i sieci energetycznych plus skomplikowanej aparatury kontrolno-pomiarowej. Kursant pozna też oczywiście niezbędne prawo energetyczne oraz zrozumie, jak wyglądają zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Na szkoleniu nie brakuje też tematyki związanej z przepisami BHP oraz z umiejętnością udzielania pierwszej pomocy. Kiedy już otrzyma się te uprawnienia energetyczne g2, to praca stanie się łatwiejsza, ale jednocześnie bardziej odpowiedzialna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *