Przemysł

Po co i gdzie stosuje się oświetlenie awaryjne?

Funkcjonowanie bez prądu jest dzisiaj absolutnie niemożliwe. Dlatego, kiedy go nagle zabraknie, ludzie zaczynają panikować. Spokojnie, jest pewien sposób, aby pokonali stres. Jaki? Zainstalowanie oświetlenia awaryjnego, które jest niezbędne szczególnie w pomieszczeniach, takich jak: szpitale, hale sportowe czy kina. Pomaga w bezpiecznym opuszczeniu danego obiektu.

Projekt oświetlenia awaryjnego

Dokładnie zaprojektowany system składa się z oświetlenia ewakuacyjnego oraz rezerwowego (zwanego zapasowym). Całość musi działać bezproblemowo. Zawsze wtedy, gdy brakuje energii elektrycznej z podstawowego źródła zasilania.

Oświetlenie zapasowe ma szczególne zastosowanie. Umożliwia np. kontynuować rozpoczętą produkcję. Praca w danym zakładzie nie stanie więc w miejscu. Z kolei ewakuacyjne pozwala ludziom na ucieczkę z obiektu, gdzie nastąpiła poważna awaria.

Przepisy prawa

Oczywiście, aby projekt oświetlenia awaryjnego mógł spełniać swoje cele, musi by przygotowany według aktualnie obowiązujących przepisów. W pełni profesjonalnie, zarówno od strony formalnej, jak i bezpieczeństwa.

Podstawą prawną jest tutaj rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać wszystkie budynki i oraz ich odpowiednie usytuowanie. Wszelkie wymogi związane z oświetleniem awaryjnym są doprecyzowane w normach: PN-EN 1838:2013.

Gdzie wymagany jest projekt oświetlenia awaryjnego?

Odpowiedź na to pytanie nie jest skomplikowana. Światło pochodzące z innego źródła zasilania przydaje się w miejscach, gdzie odbywają się niezwykle ważne czynności. Takie, które nie mogą odbywać się w ciemnościach, bez dostępu do prądu.

Po pierwsze, dzięki projektowi oświetlenia awaryjnego możliwe jest dbanie się o zdrowie i życie ludzi. A po drugie nie powodowane są jakieś znaczne straty materialne. Dlatego taki system jest bardzo potrzebny np. we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, garażach o powierzchni co najmniej 1000 metrów kwadratowych, magazynach, wielu halach produkcyjnych czy mieszkaniach zbiorowych (pod warunkiem, że ich metraż wynosi więcej niż 2000 metrów kwadratowych).

Uwaga! Opisywane w tym artykule oświetlenie stosuje się również na drogach ewakuacyjnych z różnych pomieszczeń, szczególnie takich, które przeznaczone są dla osób o bardzo ograniczonych zdolnościach ruchowych (np. chodzących o kulach czy jeżdżących na wózkach).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *