Przemysł

Jakie znaczenie ma gleba?

Jakość gruntów, na których mieszkamy, żyjemy lub pracujemy ma ogromny wpływ na nasz organizm, zdrowie oraz funkcjonowanie. W związku z tym, iż zanieczyszczenie gleb terenów przemysłowych jest obecnie bardzo duże, wielu klientów indywidualnych oraz firm coraz częściej decyduje się na ich samodzielne przebadanie. Jak wygląda badanie zanieczyszczenia gleb? Kto je przeprowadza i na czym ono tak naprawdę polega?

Jakość polskich gleb

Polskie gleby przez wiele lat cechowały się dobrym stanem oraz przynosiły wiele urodzajów. Im bardziej jednak rozwinął się w Polsce przemysł, powstawało coraz więcej firm i przedsiębiorstw – tym jakość gleby z roku na rok znacznie się pogarszała. Obecnie na wielu terenach można zaobserwować zanieczyszczenie gleb terenów przemysłowych. Wynika to z fabryk, których chemikalia przedostają się do gruntów oraz z winy człowieka, który sam przestał dbać o jej jakość.

Wiele organizacji proekologicznych namawia klientów indywidualnych oraz właściciele firm i przedsiębiorstw do regularnych badań gruntów, które zajmują. Takie działania, mają pomóc określić stan gleby w Polsce oraz stwarzać rozwiązania, które będą przeciwdziałać konkretnym zagrożeniom.

Na czym polega badanie jakości gleby?

Badanie zanieczyszczenia gleb polega na pobraniu próbki gleby, z określonego terenu. Osoba oddająca ją do analizy, powinna szczegółowo ją opisać tzn. wskazać miejsce, w którym została pobrana, swoje podejrzenia co do jakości gleby oraz czas, w którym nastąpiło pobranie próbki. Taka analiza wykonywana jest w specjalistycznym laboratorium lub ośrodku badawczym. Wiele szkół wyższych również na co dzień zajmuje się kontrolą gleb w Polsce. Studenci wówczas sami dokonują konkretnych pomiarów jakości.

Analiza gleby polega na dokładnym opisaniu substancji, związków i minerałów, które znajdują się aktualnie w badanej próbce. Na wynik badania mogą mieć jednak wypływ wszystkie czynniki takie jak np. nawożenie gleb, kwaśne deszcze czy okres, w którym gleba jest badana (pora roku i temperatura mają znaczenie).

Wnioski

Badanie gleby zazwyczaj trwa do kilku dni a wynik analizy, klient otrzymuje w formie specjalnego certyfikatu. To na nim jest szczegółowy opis gleby oraz wszystko to co jest w niej zawarte czyli dokładne stężenie takich substancji jak np. azot, fosfor, potas, wapń, siarka, magnez czy sód.

Zanieczyszczenie gleb może objawiać się znacznie przewyższonymi parametrami powyższych substancji lub znalezieniem w glebie związków, bardzo szkodliwych. Wówczas osoby zlecające takie badanie powinny je po jakimś czasie powtórzyć, a w konsekwencji poszukać przyczyny takiego stanu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *