Przemysł

Jak uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Każdy przedsiębiorca, który chce założyć swój zakład przetwarzania odpadów, zanim rozpocznie działalność, musi uzyskać stosowne zezwolenie. W dokumencie zawarte zostaną przede wszystkim warunki, na jakich będzie prowadzona działalność.

Czym jest przetwarzanie odpadów i kto może to robić?

Przetwarzanie odpadów jest procesem niezwykle wartościowym nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla samego człowieka. Jest to proces polegający na odzyskiwaniu surowców wtórnych lub unieszkodliwianiu odpadów w instalacjach technicznych. W wyniku tego procesu odzyskiwane materiały mogą zostać ponownie wykorzystane, a te, które zagrażają środowisku, muszą zostać w odpowiedni sposób zniszczone. Ze względu na stopień skomplikowania procesu i jego wpływu na środowisko, prowadzenie takiej działalności jest poprzedzone pozyskaniem odpowiedniego zezwolenia.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy Zakład przetwarzania odpadów musi posiadać zezwolenie. Zgodnie z ustawą o odpadach są nieliczne przypadki, które są z tego obowiązku zwolnione. Zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie muszą pozyskiwać przede wszystkim:
– osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorcami, a wykorzystywanie odpadów w tym przypadku odbywa się wyłącznie na własne potrzeby;
-podmioty, które zobowiązane są do uzyskania pozwolenia zintegrowanego w zakresie przetwarzania odpadów;
-podmioty, które już posiadają zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
– jednostki nadzorujące nieruchomości, w których zbierane są odpady komunalne wytwarzane na jej terenie.

Co warto wiedzieć o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów?

Dla ułatwienia załatwienia wszelkich formalności zakład przetwarzania odpadów, zanim zacznie funkcjonować, może uzyskać jedno wspólne zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Wystarczy tylko wkładane wniosku zawrzeć wszelkie niezbędne dane, które są potrzebne do wydania obu tych zezwoleń. Warto pamiętać o tym, że dokument uprawniający do przetwarzania odpadów musi zostać wydany jeszcze zanim zakład zacznie oficjalnie prowadzić swoją działalność. Jeżeli zostanie to załatwione już po uruchomieniu działalności, wówczas takie przedsiębiorstwo jest zagrożone karą administracyjną w wysokości od 10000 do nawet 1000000 zł.

Kilka możliwości złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Można zrobić to w starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim, u regionalnej dyrekcji ochrony środowiska lub w urzędzie dzielnicowym (dotyczy to przede wszystkim m.st. Warszawa). Tu należy wiedzieć, że wniosek musi trafić do marszałka województwa, jeżeli przedsięwzięcie:
– będzie miało istotny wpływ na środowisko naturalne,
– że się z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne, które są poddawane odzyskowi,
– będzie dotyczyła instalacji komunalnych.

Wniosek musi trafić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska jeżeli działalność będzie związana z przetwarzaniem odpadów na terenie zamkniętym. Pozostałych przypadkach sprawa może zostać skierowana do starostwa powiatowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *