Kariera

Dodatkowe uprawnienia – podstawa do zdobycia lepszej pracy

Przekwalifikowanie lub zdobycie dodatkowych umiejętności może być środkiem do zdobycia lepiej płatnej oraz bardziej satysfakcjonującej pracy, dlatego coraz więcej osób chętnie uczestniczy w szkoleniach i kursach, które takie możliwości dają. Jednym z nich są uprawnienia sep Olsztyn, które można nabyć w ośrodkach szkoleniowych w całym kraju.

Na czym polegają uprawnienia sep olsztyn?

Tego rodzaju uprawnienia są kwalifikacją do wykonywania szerokiej gamy zawodów związanych z energią elektryczną, energetyką, a także gazownictwem. Aby zdobyć upoważnienia należy wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach, prowadzonych przez fachową kadrę instruktorską oraz zdać z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin uprawniający do wykonywania zawodu.

Uprawnienia sep dzielą się na trzy grupy, a każda z nich dotyczy innej branży z zakresu energetyki. Kursy przygotowują do pracy na wszystkich stanowiskach związanych z przemysłem energetycznym. Można podjąć ciekawą, dobrze płatną oraz przyszłościową pracę.

Jakie uprawnienia można zdobyć na szkoleniach z zakresu sep?

Uprawnienia dzielą się na trzy grupy, a są to g1, g2 oraz g3, które dają możliwość pracy w konkretnych branżach przemysłowych. Ukończone kursy dają nie tylko wiedzę z zakresu czynności zawodowych, ale także bezpieczeństwa pracy oraz nadzoru i kontroli.

Grupa pierwsza, czyli g1 upoważnia do pracy na wszelkich stanowiskach związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem oraz odbiorem energii elektrycznej. Można pracować przy instalacjach, liniach przesyłowych, remontach, montażu, a także obsłudze końcowych odbiorników prądu elektrycznego.

Druga grupa uprawnień, czyli g2 jest związana z branżą energetyczną. Do jej zakresu należy energetyka cieplna, parowa, wodna. Można pracować przy obsłudze, montażu, remontach, a także przeprowadzać czynności kontrolne oraz pomiarowe. Pracę w tej branży oferują duże koncerny ciepłownicze, gdzie warunki zatrudnienia są niezwykle korzystne.

Jeśli chodzi o trzecią grupę uprawnień, czyli g3, dotyczy ona branży gazowniczej. Uprawnienia dają możliwość pracy na wszelkich stanowiskach związanych z obsługą, instalacją i eksploatacją urządzeń, linii przesyłowych i wytwórczych związanych z użytkowaniem gazu ziemnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *