biznes

Uprawnienia energetyczne G2

Prąd jest niebezpieczny. Wpaja się to każdemu dziecku. Dlatego do poprawnej instalacji i konserwacji urządzeń cieplnych konieczne są specjalistyczne uprawnienia. Jak je zdobyć i jakie dają możliwości. Czym różni się wiedza specjalisty od wiedzy amatora? Na jakie stanowisko pracy konieczne jest zdobycie uprawnień sep g2?

Jak zdobyć uprawnienia cieplne?

Aby zdobyć uprawnienia do pracy z urządzeniami cieplnymi konieczne jest zdobycie wiedzy i zdanie egzaminu.Uprawnienia te można uzyskać w dwóch zakresach: eksploatacji „E” lub dozoru „D”. Wiedzę zdobywa się w ramach szkolenia, czy to stacjonarnego czy odbywanego za pośrednictwem Internetu. Ich celem jest przygotowanie kursanta do egzaminu a także do pracy z urządzeniami cieplnymi. Aby podejść do kursu, a następnie do egzaminu wymagane jest minimum wykształcenie podstawowe oraz ukończenie 18 roku życia. Co istotne, nie jest konieczne posiadanie jakiegokolwiek wykształcenia kierunkowego aby uzyskać uprawnienia sep g2. Warto zaznaczyć, że g2 oznacza grupę drugą urządzeń, do obsługi których uzyskuje się uprawnienia. Szkolenie ma przygotować do egzaminu i pracy i obejmuje szereg zagadnień niezbędnych w pracy. Kursantom przekazywana jest zarówno wiedza dotycząca prawa energetycznego obowiązującego w Polsce, jak i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz racjonalnego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Dodatkowo przekazywana jest typowa wiedza techniczna dotycząca budowy i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń niezbędnych w pracy. Uprawnienia energetyczne g2 otrzyma ten kursant, który pozna urządzenia oraz metody pomiaru efektywności cieplnej. Jest to szczególnie ważne w kontekście prawa międzynarodowego dotyczącego gospodarki energetycznej.

Gdzie można pracować po uzyskaniu uprawnień energetycznych g2?

Uprawnienia cieplne przyznawane są po zdanym pozytywnie egzaminie. Po ukończeniu kursu można podjąć pracę jako palacz kotłów, instalator, monter urządzeń cieplnych. Wiele instytucji publicznych wymaga aby eksploatacji urządzeń cieplnych dokonywała tylko osoba z uprawnieniami. Uprawnienia energetyczne g2 są także wymagane w pracy w wielu elektrociepłowniach czy innych przedsiębiorstwach należących do przemysłu energetycznego ze względu na typ urządzeń pracujących na terenie przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *