biznes

Upadłość konsumencka osób fizycznych

Wielu z nas słyszało zapewne o upadłości konsumenckiej, ale nie wszyscy wiedzą na czym to postępowanie dokładnie polega, w jaki sposób je przeprowadzić i kto może z niego skorzystać. Od kilku lat upadłość konsumencka osób fizycznych jest dla niektórych osób jedynym możliwym sposobem na wyjście z długów i szansą na pozytywne spojrzenie w przyszłość.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej warszawa?

Upadłość konsumencka osób fizycznych polega na oddłużeniu osoby zadłużonej. Polega to na umorzeniu części lub całości jej długów albo spłaty długów z majątku, który dłużnik posiada.Z postępowania tego mogą skorzystać tylko osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są członkami spółek, a które są niewypłacalne. Co oznacza, że przez co najmniej 3 miesiące nie mogły płacić za swoje zobowiązania finansowe. W świetle najnowszych przepisów prawa z wnioskiem o upadłość mogą wystąpić nie tylko osoby, które wskutek choroby lub utraty pracy utraciły płynność finansową. Upadłość konsumencka warszawa dotyczy też tych osób, które w jakikolwiek inny sposób stały się niewypłacalne, nawet lekkomyślny.

Wsparcie specjalistów

By rozpocząć postępowanie upadłościowe sprawę należy skierować do sądu. W sądzie składa się wypisany wniosek i stosowną opłatę. Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących upadłości konsumenckiej kancelaria warszawa udzielą prawnicy wyspecjalizowani w tym temacie. Wypiszą i złożą za nas wniosek oraz wszelką dokumentację potrzebną w trakcie całego procesu. Upadłość konsumencka kancelaria warszawa to postępowanie długotrwałe i nie zawsze proste. Czasami trzeba osobiście stawać przed sądem i na bieżąco monitorować proces. Sprawę warto przekazać więc w ręce specjalistów.

Następstwa ogłoszenia upadłości konsumenckiej osób fizycznych

Upadłość konsumencka warszawa ma swoje konsekwencje. Po jej ogłoszeniu z pewnością będzie to komfort psychiczny, także zwieszenie działań komorniczych oraz w niektórych przypadkach możliwość pozbycia się wszystkich długów.Upadłość konsumencka kancelaria warszawa może mieć też mniej przyjemne konsekwencje. Nie można swobodnie zarządzać swoim majątkiem, ponieważ syndyk może go zlicytować. Często również, by spłacić wierzycieli zajmowana jest część wynagrodzenia za pracę na koncie bankowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *