biznes

O czym można się dowiedzieć w czasie kursu na uprawnienia gazowe?

Uprawnienia gazowe zdobywa się po ukończeniu właściwego kursu lub szkolenia oraz zdaniu egzaminu. Dopiero wykazanie się niezbędną wiedzą umożliwia legitymizowanie się posiadaniem uprawnień gazowych g3. Jak wygląda takie szkolenie? Czego właściwie można dowiedzieć się w jego trakcie? Czy potrzebne jest przygotowanie do niego?

Doświadczenie

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że do kursów na uprawnienia energetyczne grupa 3 trzeba posiadać już jakieś doświadczenie w zawodzie. Wprawdzie nie jest to wymagane w warunkach uczestnictwa w kursie, ale przyjęło się, że osoby przystępujące do niego od jakiegoś już czasu praktykują. Za optymalne uznaje się przepracowanie pięciu lat pod okiem kogoś, kto posiada już uprawnienia gazowe g3 oraz ma niezbędną wiedzę na temat tego, jak pracować w sposób właściwy i bezpieczny. Osoba, która ma szansę współpracować z kimś, kto może przekazać bezcenną wiedzę, w dużej mierze ma już wiedzę potrzebną do zdania egzaminu, musi ją jedynie utrwalić na szkoleniu i uporządkować ją.

Wiedza praktyczna i teoretyczna

Kursy, których celem jest dopuszczenie do zdobycia uprawnienia energetyczne grupa 3 powinny zawierać w sobie część teoretyczną i praktyczną. Kursant powinien zdobyć wiedzę z zakresu przepisów nie tylko dotyczących budowy urządzeń, sieci, instalacji i norm jakim podlegają, ale także przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska. Chodzi o to, by wykazywali się oni kompleksową wiedzą potrzebną w ich zawodzie. Jednak to nie wystarczy, by zdobyć Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Żeby uzyskać uprawnienia gazowe g3 trzeba też wykazać się wiedzą praktyczną, a nie jedynie suchymi informacjami z dziennika ustaw. Egzamin z zakresu eksploatacji instalacji skupia się głównie wokół zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i całych sieci. Osoba egzaminowana musi też wiedzieć jakie są zasady i warunki wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych, znać zasady bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Konieczne jest też umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Kursant powinien też wiedzieć jak się zachować w sytuacji zagrożenia pożarem lub wybuchem, a także jakiegokolwiek skażenia środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *