Przemysł

Przemysłowe odpady

Odpady stanowią jeden z największych problemów współczesnego świata. Wraz ze stale wzrastającą liczbą mieszkańców ziemi rośnie także ilość powstających na niej śmieci. Z problemem tym mierzą się wszystkie Państwa świata, w tym także i Polska. Warto jednakże zauważyć, że w naszym kraju odpowiedzialność za stworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów została zrzucona na samorządy gminne. Dokonało się to poprzez odpowiednie zapisy w ustawie o czystości i porządku w gminach.

Niewydolny jak samorząd

O ile jeszcze odbiór odpadów od mieszkańców udało się zorganizować gminom we w miarę właściwy sposób, o tyle odpady przemysłowe wciąż stanowią w zasadzie nierozwiązany problem. Nie pomogły tutaj liczne akcje protestacyjne, organizowane przez organizacje proekologiczne. Odpady przemysłowe zalegają w wielu miejscach naszego kraju, stanowiąc w ten sposób nieestetyczny element krajobrazu, lecz również źródło powstawania szkodliwych dla środowiska substancji.

Czas powiedzieć stop – chciałoby się powiedzieć. Sprawa nie jest jednakże taka prosta. System odbioru odpadów przemysłowych w Polsce jest bowiem niewydolny, a odpowiedzialność za niedopełnianie przez firmy obowiązków w tym zakresie nie jest należycie egzekwowana.

Nadzieje w zmianie przepisów

Wydaje się więc, że nieunikniona będzie zmiana przepisów odpadowych i to w dość krótkim czasie. Pozostawienie problemu w obecnym stanie będzie bowiem powodowało jego nawarstwianie się, co przyniesie jeszcze dalej idące skutki. Liczba firm, które nie wykonują właściwie obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami stale rośnie, a co za tym idzie rosną także sterty niebezpiecznych odpadów.

Choć taki stan rzeczy trwa od dziesięcioleci to w ostatnich latach świadomość społeczna tego problemu znacznie wzrosła. Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że odpady przemysłowe jakie zalegają w ich sąsiedztwie mają negatywny wpływ na ich zdrowie.

Z odpadami nie ma żartów

Nie można więc pozostawić w stanie obecnym tej sytuacji, Wywarcie społecznego nacisku na decydentów wydaje się być najlepszym rozwiązaniem istniejącego problemu. Bez tego nie uda się wyprowadzić tej kwestii na prostą.

Świadomość społeczna, jak już wcześniej wspominano, znacznie wzrosła. Toteż to właśnie w nacisku społecznym należy upatrywać szansy na właściwe rozwiązanie tego problemu. Szansy, która wkrótce zniknie, bowiem odpady mogą zalać ulice miast i miasteczek, w tym odpady przemysłowe. Trzeba więc działać szybko, bowiem niedługo może zabraknąć czasu na jakiekolwiek ruchy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *