Przemysł

Maszyny rolnicze

Każdy widział pracujące w polu maszyny rolnicze. Są to zazwyczaj doczepiane do ciągników narzędzia rolnicze lub samodzielne maszyny. Warto znać chociaż kilka podstawowych, aby w razie potrzeby nazwać to widziane na przykład w czasie spaceru z dzieckiem.

Czym są maszyny rolnicze do kupienia?

Maszyny rolnicze, jak sama nazwa wskazuje się maszynami używanymi w rolnictwie. Dawniej były to urządzenia napędzane przy pomocy zwierząt lub ręcznie, a później przy pomocy maszyny parowej. Obecnie maszyny są samobieżne, czyli posiadają własny napęd, lub współpracują z ciągnikiem rolniczym. Według definicji w maszynie proces pracy odbywa się nie tylko w ruchu całej maszyny, jak to ma miejsce w przypadku narzędzia rolniczego, ale także w wyniku ruchu aktywnych elementów maszyny bezpośrednio napędzanych. Jednak powszechnie nazywane maszynami rolniczymi są też narzędzia zawieszane lub doczepiane do ciągnika rolniczego, na przykład pług czy też kultywator.

Przykłady maszyn rolniczych

Występuje wiele maszyn rolniczych. Może to być na przykład:
*ciągnik rolniczy – pojazd mechaniczny skonstruowany głównie do prac rolniczych, potocznie nazywany traktorem
*glebogryzarka – maszyna służąca do uprawy roli, spulchnia glebę
*kombajn zbożowy – maszyna przeznaczona do zbioru plonów zboża
*kombajn ziemniaczany – maszyna umożliwiająca zbiory ziemniaków
*opryskiwacz – maszyna wykorzystywana do oprysków roślin środkami bakteriobójczymi oraz środkami wzmacniającymi roślinę (nawozami)
*siewnik – maszyna służąca do rozsiewania po polu ziaren, które będą wyrastać
*wóz asenizacyjny – maszyna służąca do pobierania, transportu oraz rozpylania płynnego nawozu naturalnego
*śrutownik – maszyna służąca do rozdrabniania zboża
*zgrabiarka – maszyna służąca do mechanicznego zagarniania suchej trawy, czyli siana.

Ceny maszyn rolniczych

Ceny maszyn i narzędzi rolniczych są proporcjonalnie wysokie w stosunku do zapotrzebowania. W Polsce obserwuje się ciągły wzrost liczby maszyn i narzędzi rolniczych przy stałym utrzymaniu cen. Coraz więcej pojawia się ogłoszeń na stronach internetowych i portalach sprzedażowych oraz na wsiach stoi mnóstwo maszyn używanych z tabliczką: „maszyny rolnicze do kupienia„. Zakup używanych maszyn jest znacznie tańszy niż zakup nowych, ale takie zakupy mogą być ryzykowne ze względu na niepewny stan maszyny oraz jej wiekowość.

Chcąc zakupić nową maszynę rolniczą warto skorzystać z projektów unijnych działających na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *